Welkom!
Waar ligt de Westerschelde? Wat is de hoofdstad van Iran? Op deze website kun je topografie oefenen voor het VMBO examen aardrijkskunde.
Nederland, Europa en de wereld: álle landen, plaatsen, wateren en gebergten die je voor het centraal examen moet kennen - voor verschillende leerwegen - zijn op deze website bij elkaar gebracht.

Samenstelling
Topo VMBO is tot stand gekomen in samenwerking met het KNAG (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap). De aardrijkskundige termen in de quizzen zijn ontleend aan de Syllabus Aardrijkskunde VMBO 2016 van het College voor Examens. Bij de spelling van aardrijkskundige namen is de Taalunie leidend geweest.

Uitgave
Topo VMBO is een uitgave van EastDock Media in Amsterdam.

Contact
Heb je een fout gezien, of een andere opmerking voor de samenstellers? Feedback wordt zeer op prijs gesteld via: info@topo-vmbo.nl


Meer topografie websites
topo basis
Topo Basis
Oefenen met de 300 termen van de CITO basistopografielijst: Nederland, Europa en de rest van de wereld.
topografie nederland
Topografie Nederland
Nederlandse topo voor beginners en gevorderden: provincies, polders, snelwegen, Deltawerken en Elfstedentocht.
toporopa
Toporopa
Vergroot je kennis van Europa met quizzen over landen, de EU, monarchieën, havens, rivieren, bergketens en meer.
topografie wereld
Topo Wereld
Leer de wereld kennen met uitdagende aardrijkskunde quizzen over álle landen, hoofdsteden en vlaggen van de wereld.

 < Terug